Địa chỉ: huyện Ia Pa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Sơn Ca

huyện Ia Pa - Gia Lai
gialai-iapa-mgsonca@edu.viettel.vn