Địa chỉ: huyện Ia Pa - Gia Lai
 • Hoàng Thị Bảy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Email:
   hoangthibay1976@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tài năng

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn